Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności Fundacji Fioletowy Pies:

2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2015
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2014
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2013
Bilans uproszczony –> klik
Informacja dodatkowa –> klik
Rachunek wyników –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2012
Bilans uproszczony –> klik
Informacja dodatkowa –> klik
Rachunek wyników –> klik 
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2011
Bilans uproszczony –> klik
Informacja dodatkowa –> klik
Rachunek wyników –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik